Mapa stránek

 • Úvod - základní představení společnosti, výčet nabízených služeb, krátký popis projektů v realizaci, výčet klientů
 • O společnosti - nabízené služby, poslání, vize a hodnoty společnosti
 • Služby - poradenská, analytická a realizační činnost v oblasti techniky, ekonomiky, financí a strategie
  • Výzkum a vývoj - cílený přístup k výzkumu a vývoji a následná aplikace, energetické, environmentální a dopravní projekty
  • Startup projekty - realizace prototypových a poloprovozních jednotek, ověřování laboratorních, zkušebních zařízení a výzkumných činností
  • Ekonomika a finance - ekonomické a finanční analýzy, rozbory pro ohodnocení zdraví a možností rozvoje firmy, prováděcí plány a rozpočty, výrobní, ekonomické a finanční modelování
  • Strategie - oceňování firem, strategické analýzy, marketingové analýzy trhu, zpracování strategických záměrů a podnikatelských plánů, tvorba kompetitivního modelu firmy
  • Organizace procesů - optimalizace výroby, modely hmotně-energetických toků, optimalizace dopravy a logistiky pro minimalizaci nákladů, optimalizace zásobování
  • Inženýring, projekční a konstrukční činnost - kompletní detail inženýring, realizační a výrobní dokumentace, nákupní činnost organizace výběrových řízení
  • Školení a vzdělávání - spolupráce s univerzitními pracovišti, individuální školení v oblastech Obsluha počítače, Školení Microsoft office, Speciální školení v Microsoft project, Speciální školení v projektovém řízení
  • Systémy managementu - technicko-ekonomické a ekonomicko-finanční modely, ekonomická podpora projekčních procesů, systémy SHARK 3000, EMA.PM, PTF, EVAL, EMA.VHV
  • Projekty v realizaci - projekt E_S_E_M "Výzkum a vývoj poloprovozní linky pro energetické využití a materiálové zhodnocení čistírenských kalů", spolufinancovaný z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, projekt "Solární elektrárna Kypr", projekt "Definování potenciálu biocharu"
 • Reference - naši klienti, zakázky v oblasti v oblasti techniky, ekonomiky, financí a strategie
 • Ke stažení - dokumenty ke stažení, certifikáty, koncese, osvědčení, živnostenské listy, výpis z obchodního rejstříku
 • Kontakt - sídlo a kancelář, jednatelé, fakturační a kontaktní data, kontaktní formulář, mapa